17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - Ὁ Ὅσιος Ἀντώνιος ὁ Μέγας

Ὁ Ὅσιος Ἀντώνιος ὁ Μέγας
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ'. 

Τὸν ζηλωτὴν Ἠλίαν τοῖς τρόποις μιμούμενος, τῷ Βαπτιστῇ εὐθείαις ταῖς τρίβοις ἑπόμενος, Πάτερ Ἀντώνιε, τῆς ἐρήμου γέγονας οἰκιστής, καὶ τὴν οἰκουμένην ἐστήριξας εὐχαῖς σου. Διὸ πρέσβευε Χριστῷ τῷ θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑΣας ενημερώνουμε, ότι την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 και από ώρας 20.30 έως ώρας 00.30 πρωϊνής,
στον  Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου,
θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου, Πατριαρχών Αλεξανδρείας.

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 14 Ἰανουαρίου 2018
(μετά τά Φῶτα)

(Ματθ. δ΄ 12-17)
<<Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀκούσας ὁ ᾿Ιη­σοῦς ὅτι ᾿Ιωάν­νης παρεδό­θη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαί­αν, καὶ καταλι­πὼν τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ, ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ ῾Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐ­τοῖς. Ἀπὸ τότε ἤρ­ξατο ὁ ᾿Ιησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.>>

1. Τὸ σκοτάδι τῆς εἰδωλολατρίας
 Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα σήμερα, καὶ τὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα μᾶς μεταφέρει στὴν ἀρχὴ τῆς δημοσίας δράσεως τοῦ Κυρίου. Μετὰ τὸ Βάπτισμά Του ἀπὸ τὸν Τίμιο Πρόδρομο στὸν Ἰορδάνη ποταμὸ καὶ τοὺς τρεῖς πειρασμοὺς ποὺ δέχθηκε ὕστερα ἀπὸ σαράντα ἡμερῶν νηστεία, ὁ Κύριος Ἰησοῦς πληροφορήθηκε ὅτι ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς συνελήφθη ἀπὸ τὸν βασιλέα Ἡρώδη Ἀντίπα. Ἦταν πλέον ἡ ὥρα νὰ ξεκινήσει τὸ κήρυγμά Του....

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗΝ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΑΚΡΥΜΑΛΛΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

(25 Ιανουαρίου 2018)

Την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018, θα πραγματοποιήσουμε προσκυνηματικό περίπατο στην Ιερά Μονή Μακρυμάλλη στα Ψαχνά Ευβοίας. 
Εκεί θα προσκυνήσουμε την Τιμία Κάρα του Αγίου Παρθενίου, προστάτου των καρκινοπαθών.
Ώρα αναχωρήσεως: 15.00
 

Για πληροφορίες και κρατήσεις
κα. Ντίνα Μπλούτη - Τηλ. 6949710141
ή στο τηλέφωνο του Ι. Ναού 2102931523

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2018

ΣΑΒΒΑΤΟ 06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
Ο ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ