ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ


      ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ       
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Τηλ. 2102931523  Φαξ. 2102924107