ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ


      ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ       
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Τηλ. 2102931523  Φαξ. 2102924107
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι. ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2018

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 18/2    ΚΥΡΙΑΚΗ     ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ
ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   07.00 – 10.30
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΝΩΜΗΣ – ΟΜΙΛΙΑ   
17.30 – 18.30

19/2   ΔΕΥΤΕΡΑ    ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΟΡΘΡΟΣ – ΩΡΕΣ –ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  08.00 – 10.00
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ, Α’ ΤΜΗΜΑ Μ. ΚΑΝΟΝΟΣ    
17.30 – 18.30

20/2  Κ. ΤΡΙΤΗ     ΛΕΟΝΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΟΡΘΡΟΣ – ΩΡΕΣ –ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ  07.00 – 09.30
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ, Β’ ΤΜΗΜΑ Μ. ΚΑΝΟΝΟΣ   
 17.30 – 18.30

21/2    Κ. ΤΕΤΑΡΤΗ
   ΟΡΘΡΟΣ – ΩΡΕΣ , ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
07.00 – 09.30
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ, Γ’ ΤΜΗΜΑ Μ. ΚΑΝΟΝΟΣ  
 17.30 – 18.30

22/2      Κ. ΠΕΜΠΤΗ
ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ, ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ   07.30 – 09.30
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ, Δ’ ΤΜΗΜΑ Μ. ΚΑΝΟΝΟΣ   
17.30 – 18.30

23/2   Κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΟΡΘΡΟΣ – ΩΡΕΣ , ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
07.00 – 09.30
Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ (Α’ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ)  17.00 – 18.00
ΕΥΛΟΓΗΣΙΣ ΚΟΛΛΥΒΩΝ  18.15 – 19.00
Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ (Β’ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ)  19.30 – 21.00

24/2   ΣΑΒΒΑΤΟ  ΘΑΥΜΑ ΚΟΛΛΥΒΩΝ ΑΓ. ΘΕΟΔ.
       ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   07.00 – 09.30
      Μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ   17.30 – 18.30

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

25/2    ΚΥΡΙΑΚΗ   Α’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ)
ΟΡΘΡΟΣ  07.00 - 08.30
 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΑΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
08.30 – 10.30
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, ΟΜΙΛΙΑ  17.30 – 18.30


26/2   ΔΕΥΤΕΡΑ    ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ  17.30 – 18.30


 
27/2  ΤΡΙΤΗ     ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΕΚΑΠΟΛΙΤΟΥ
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ  17.30 – 18.3028/2    ΤΕΤΑΡΤΗ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ
   ΟΡΘΡΟΣ – ΩΡΕΣ , ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
07.00 – 09.30
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ 17.30 – 18.30
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  18.30 – 20.00

01/3      ΠΕΜΠΤΗ  ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ, ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ   07.30 – 09.30
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ  17.30 – 18.30

02/3    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΝΑ
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
07.00 – 09.30
Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ (Α’ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ)  17.30 – 19.00
Β’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ  (Β’ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ)  19.30 – 21.00

03/3   ΣΑΒΒΑΤΟ 
       ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   07.00 – 09.30
      Μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ   17.30 – 18.30 


3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ


04/3    ΚΥΡΙΑΚΗ   Β’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΓΡΗΓ. ΠΑΛΑΜΑ)
ΟΡΘΡΟΣ  07.00 - 08.30
 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
08.30 – 10.20
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, ΟΜΙΛΙΑ  17.30 – 18.30
 
05/3   ΔΕΥΤΕΡΑ    ΑΓ. ΕΥΛΑΜΠΙΟΥ
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ  17.30 – 18.30

06/3  ΤΡΙΤΗ     ΕΥΡΕΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ  17.30 – 18.30

07/3    ΤΕΤΑΡΤΗ  ΟΣΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ
  ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
07.00 – 09.30
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ 17.30 – 18.30
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  18.30 – 20.00

08/3      ΠΕΜΠΤΗ 
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ  17.30 – 18.30
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Ι. ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ
20.00 - 00.30

09/3    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤ.
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
07.00 – 09.00
Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ (Α’ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ)  17.30 – 19.00
Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ  (Β’ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ)  19.30 – 21.00

10/3   ΣΑΒΒΑΤΟ 
       ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   07.00 – 09.30
      Μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ   17.30 – 18.30

 4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ


11/3    ΚΥΡΙΑΚΗ   Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
(ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ)
ΟΡΘΡΟΣ - ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ   
07.00 - 08.45
 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
08.45 – 10.30
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, ΟΜΙΛΙΑ  17.30 – 18.3012/3   ΔΕΥΤΕΡΑ    ΣΥΜΕΩΝ Ν. ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ  17.30 – 18.30


13/3  ΤΡΙΤΗ    
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ  17.30 – 18.30

14/3    ΤΕΤΑΡΤΗ  ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ ΟΣΙΟΥ
  ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ, ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
07.00 – 09.30
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ 17.30 – 18.30
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  18.30 – 20.00

15/3      ΠΕΜΠΤΗ   ΑΓΑΠΙΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ  17.30 – 18.30

16/3    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΝ ΠΑΤΜΩ
ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ, ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
07.00 – 09.30
Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ (Α’ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ)  17.30 – 19.00
Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ  (Β’ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ)  19.30 – 21.00

17/3   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΑΛΕΞΙΟΥ, ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
       ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   07.00 – 09.30
      Μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ   17.30 – 18.30 


5η ΕΒΔΟΜΑΔΑ


18/3    ΚΥΡΙΑΚΗ   Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
(ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣ)
ΟΡΘΡΟΣ  07.00 - 08.30
 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
08.30 – 10.20
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ, ΟΜΙΛΙΑ  17.30 – 18.30
 
19/3   ΔΕΥΤΕΡΑ  
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ  17.30 – 18.30

20/3  ΤΡΙΤΗ    
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ  17.30 – 18.30

21/3    ΤΕΤΑΡΤΗ  Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ
  ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ, ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
07.00 – 09.30
Ο ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ  17.30 – 20.00
(Ψάλλεται με τον Όρθρο της Πέμπτης της Ε' εβδομάδος των Νηστειών)

22/3      ΠΕΜΠΤΗ  ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ
ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ, ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
07.00 – 09.00
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ  17.30 – 18.30

23/3    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΑΓ. ΝΙΚΩΝΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ, ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
07.00 – 09.30
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ (Α’ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ)  17.00 – 19.00

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ (Β’ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ)  19.15 – 21.15

24/3   ΣΑΒΒΑΤΟ  ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ
       ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   07.00 – 09.30
      Μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ    
17.30 – 18.30

 6η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
 

25/3    ΚΥΡΙΑΚΗ  
(Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)
ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
ΟΡΘΡΟΣ, Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
07.00 – 10.30
ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ

11.00 – 11.30
ΜΕΘΕΟΡΤΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ, ΟΜΙΛΙΑ   
17.30 – 18.30
 
26/3   ΔΕΥΤΕΡΑ   ΣΥΝΝΑΞΙΣ ΑΡΧ. ΓΑΒΡΙΗΛ
ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ, ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
07.00 – 09.30
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ  17.30 – 18.30

27/3  ΤΡΙΤΗ  ΜΑΤΡΩΝΗΣ ΟΣΙΑΣ 
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ  17.30 – 18.30

28/3    ΤΕΤΑΡΤΗ  (ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ)
  ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
07.00 – 09.30
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ  17.30 – 18.30
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
18.30 – 20.00

29/3      ΠΕΜΠΤΗ   (ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ)
Μ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ  17.30 – 18.30

30/3    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  (ΠΡΟ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ)
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
07.00 – 09.30
ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ, ΚΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ   
17.30 – 18.30

31/3   ΣΑΒΒΑΤΟ   ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 

      ΟΡΘΡΟΣ – Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   07.00 – 09.30

     Μ. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ    
17.30 – 18.30


01/4   ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ  

       ΟΡΘΡΟΣ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΒΑΪΩΝ  07.00 - 08.30
 Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ   08.30 – 10.30
     
ΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ