ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

7ΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΥΣ

ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Από 22 έως 28 Σεπτεμβρίου 2017
 Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το πρόγραμμα της
προσκυνηματικής εκδρομής, πατήστε στον
πιο κάτω σύνδεσμο: