ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ


ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ, ΕΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ, ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ, ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00, 
ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΑΣ ΝΑΟ, ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ, 
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΘΑ ΑΝΑΠΕΜΦΘΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΕΗΣΙΣ ΥΠΕΡ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ